Print
Generalforsamling

             Ordinær generalforsamling
                                    afholdes

            Torsdag, den 13. marts 2014, kl. 19,30
                              på Biersted Kro

                 Dagsorden:
                 1. Valg af dirigent
                 2. aflæggelse af beretning
                 3. aflæggelse af regnskab
                 4. fastsættelse af kontingent
                 5. behandling af indkomne forslag
                 6. Valg af bestyrelse:
                     - ulige år afgår 3
                     - lige år afgår 2
                     og valg af 2 bestyrelsessuppleanter
                 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
                 8. Eventuelt

             Indkomne forslag skal være foreningen i hænde
             senest den 5. marts 2014.


                                Bestyrelsen
Tilbage