Print
Indkaldelse til Generalforsamling

 

                                                                                                 Ordinær generalforsamling

                                                                                                              afholdes

                                                                              Torsdag, den 27 august 2020, kl. 19.30 på Biersted Kro

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. aflæggelse af beretning
3. aflæggelse af regnskab
4. behandling af indkomne forslag
5. fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse:
- ulige år afgår 3
- lige år afgår 2
og valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde 
senest den 19 august 2020

Bestyrelsen
Tilbage